Afad Kurbanov’un Toplumsal ve Siyasi Çalışmaları

Büyük bilim ve düşünce adamları, önemli şahsiyetler her daim toplumun problemleriyle ilgili bulunan, halkının ve ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla bu problemlerin çözüme kavuşturulmasına gayret gösteren ve toplum için bir lokomotif görevini ifa ederler. Örnek vatandaş olmanın bilinci içinde bulunan bir bilim adamı halkın isteklerinin gerçekleşmesi için efor harcamaktan asla kaçınmaz ve olanca gücünü halkına hizmet için seferber eder. Tüm bu özellikler, toplumsal çalışmalarıyla da öne çıkan Afad Kurbanov’un da en belirgin kişilik özellikleriydi.

 

Afad Kurbanov henüz gençliğinden itibaren toplumsal çalışmalara aktif olarak katılmaya başlamış ve II. Dünya Savaşı yıllarında zafer beklentisi içinde cephe gerisinde büyük işler başarmıştır. Afad Kurbanov halkın bilinçlendirilmesi ve propaganda çalışmalarıyla beraber, askeri yapılanma alanında da ciddi bir gayret sarf etmiştir. Genç vatanseverin emeğinin karşılığı daha o yıllarda devletçe verilmiş ve Afad Kurbanov II. Dünya Savaşı Zafer Madalyası ve II. Dünya Savaşı Üstün Hizmet Madalyası’yla ödüllendirilmiştir.

 

Savaş kahramanı, bilim adamı ve örnek vatandaş olan Afad Kurbanov kapsamlı bilimsel çalışmalarının ve eğitimciliğinin yanında, ülkesinin toplumsal ve siyasi yaşamına da aktif olarak katılmıştır. Afad Kurbanov 1981 ve 1987 yıllarında Bakü Şehir Konseyi’ne delege seçilmiş ve delege olduğu iki dönemde yetkilerini kullanarak Bakü’nün birtakım sosyal, ekonomik ve kültürel problemlerinin çözüme kavuşturulmasına muvaffak olmuştur.

 

Afad Kurbanov 1990-1995 yıllarında Azerbaycan Parlamentosu milletvekili olmuş ve Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesi verdiği 1990’lı yıllarda bir milletvekili olarak toplumsal ve siyasi çekişmelerin içinde bulunmuş, kişiliği ve tutumuyla öne çıkmıştır. Afad Kurbanov 1990 yılının Ocak olaylarına ve Ermeni şovenizminin neden olduğu felaketlere karşı itirazını keskin bir şekilde bildirmiştir.

 

Büyük bir bilim adamı, ülkesine ve halkına kalben bağlı bulunan örnek vatandaş olan Afad Kurbanov’un toplumsal ve siyasi alandaki çalışmalarının önemini anlamak için milletvekili programının belli başlı maddelerine göz atmak yeterli olacaktır. Bu programda Azerbaycan’ın hürriyeti, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda bağımsızlığı uğrunda mücadeleye hazır olan, Azericenin resmi dil olarak ilanı ve daha yaygın olarak kullanılmasının temin edilmesi için, Latin harfli yeni Azeri alfabesinin kabulü için olanca gücünü ve enerjisini esirgemeyen, ülkesini dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle aynı safta görmeği isteyen bir insanın kalp atışları hissedilmektedir.

 

1992 yılında Afad Kurbanov, bir grup milletvekiliyle beraber, Milli Önder Haydar Aliyev’e uygulanan baskıları kötüleyen bir bildiriyi imzalamıştır. Bu bildiri Ses gazetesinin 17 Aralık 1992 tarihli sayısında yayınlanmıştır. Bildiride Haydar Aliyev’in Azeri halkı karşısında hizmetleri anımsatılmakta, Azerbaycan tarihinde işgal ettiği yere değinilmekte ve birtakım “siyasilerin” Haydar Aliyev’i siyasetin dışına itmek amacıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin özerkliğini kaldırma çabaları vatana ihanet olarak değerlendirilmektedir.

 

Afad Kurbanov Azeri sığınmacı ve zorunlu göçmenlerin durumuyla ve barınma sorunlarıyla da her daim ilgilenmiş ve kendilerine yardım edebilmek için elinden geleni yapmıştır. Sığınmacı ve zorunlu göçmen konumuna düşmüş ailelerin çocuklarının eğitim problemleri de Afad Kurbanov’u sürekli olarak düşündüren problemlerden biri olmuştur. Bu problemin çözüme kavuşturulması için birtakım önerilerde bulunmanın ötesinde Afad Kurbanov sığınmacı ve zorunlu göçmen ailelerinin çocuklarının okutulması hususunda somut olarak epey iş yapılmıştır. Bu çocukların eğitim durumuyla ilgili olarak Afad Kurbanov’un gözetiminde 2004 yılında birtakım tesirli ve dikkat çekici etkinlikler düzenlenmiştir.

 

Afad Kurbanov sosyal ve siyasi alanda Azerbaycan’ın dışında, o sıradan Türkiye’de, Rusya’da, İran’da ve diğer ülkelerde de birtakım çalışmalar yapmış, bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin tanıtılması için örnek bir vatandaş ve gerçek bir aydın duyarlılığıyla gayret sarf etmiştir. Türkiye’nin Ankara, İstanbul, Adana, Kayseri ve Konya kentlerinde düzenlenen toplantılara katılan Afad Kurbanov Azeri halkının felaketlerini, bunun nedenleri ve bu felaketten kurtulmanın yollarını anlatan konuşmalar yapmıştır.

 

Karabağ sorunuyla ilgili olarak Azerbaycan Parlamentosu’ndan Moskova’ya gönderilen beş kişilik milletvekili heyetinde bulunan Afad Kurbanov Kremlin’deki temasları sırasında Azerbaycan’daki duruma ilişkin olarak kendi görüşlerini bildirmiş, bir Azerbaycan vatandaşı ve Azeri halkının bir elçisi olarak tutumunu ortaya koymuştur. Afad Kurbanov 1992 yılında Azerbaycan’dan Yunanistan’a gönderilen resmi heyette de yer alarak Atina’da düzenlenen uluslararası kongrede Azerbaycan’ın öncelikli sorunlarını dile getirmiştir.

 

Büyük dil bilimci, Türkolog, ulusal ve uluslararası Bilim Akademileri azası, Türk Dil Kurumu şeref üyesi, dünyanın pek çok lengüistik ve onomastik kurumunun asli ya da şeref üyesi, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi azası, “Emektar Bilim Adamı” onursal unvanı ve “Devlet Ödülü” sahibi, filoloji doktoru Profesör Afad Muhammed Kurbanov tüm yaşamında ülkesine ve halkına derin bir aşkla bağlı bulunan gerçek bir aydın ve örnek bir vatandaş olmuştur. Afad Kurbanov yaşamının sonuna kadar halkına en iyi şekilde hizmet etmiş ve yaptıklarıyla adını Azerbaycan’ın tarihine altın harflerle yazdırmıştır.