Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında yaradılmış akademik A.Qurbanovun elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyətini əks etdirən


XATİRƏ STENDİ

Müasir Azərbaycan Əlifbası


Dilin sehrində yaşayan insan (2010-cu il)